Büyük Çekişmeler, Hal Hellman


Büyük Çekişmeler / Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma
Hal Hellman
Çeviri:Füsun Baytok
Bilim tarihi ilginç tartışmalarla geçmiş. Bu tartışmaların bir bölümü bilim adamları arasında, bir bölümü ise bilim adamları ile din adamları arasında yaşanmış. Kitap, Papa VIII. Urban ile Galileo arasındaki tartışma ile başlıyor. Yazar, kronolojik sıra izleyerek oluşturulduğu on bölümde, bilim tarihi açısından önem taşıyan on tartışmaya yer vermiş. Bölümler birbirinden kopuk değil. Aslında böyle bir şey beklemek de pek doğru değil. Çünkü bilim çevresi aynı ve bir tartışmada taraf olan bilim adamları (özellikle eski dönemlerde bilim adamlarının bir çok farklı alanda çalışma yaptığı düşünüldüğünde) başka tartışmalarda da taraf olmuşlar. Bu tartışmaları yapan kişilerin kısa özgeçmişlerine de yer verilmiş kitapta. Bu sayede onları tartışmaya iten sebepler de görülebiliyor. Kişilerin yalnızlıkları, hırsları, dönemin koşulları, tartışmalardaki destekçiler sonuçlar üzerinde etkili olmuş.
Bilim adamları arasındaki tartışmalarda, aslında kaybeden taraf yok denebilir. Ancak, bilim ile din arasında, özellikle Darwin'in evrim teorisi ile başlayan (ya da netleşen) mücadelenin günümüde de sürdüğü görülüyor. Mühendislik eğitimimiz ve iş hayatımızda birer birim olarak karşımıza çıkan Joule, Becquerel, Newton, Kelvin gibi bilginlerin hayatlarının bir dönemi hakkında bilgi edinmek isteyenlere, bilim tarihinin geçtiği süreçleri görmek isteyenlere, genel kültürünü arttırmak isteyenlere öneririm.

Yorumlar