Polis Radyosu, Radyo İlef, Meteorolojinin Sesi Radyosu tarihe mi karışacak?

Sektör çalışanlarının yasa yayınlandığından beri bildiği ama her ne hikmetse dile getirmediği bir durumu yazı konusu yapayım dedim. 6112 sayılı RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN, 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu yasanın Frekans Planlaması ve Yayın Lisansı başlıklı yedinci bölümünün frekans planlaması ve tahsis isimli 26. maddesinin üçüncü fıkrası şu şekilde:


(3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ikaz, duyuru ve eğitim maksadıyla karasal radyo veya televizyon yayını yapma talebinde bulunmaları halinde; bu talepler yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan hizmet alınarak karşılanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanunlarında radyo ve televizyon yayını yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından herhangi bir ücret alınmaz. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarına kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz


Şimdi yukarıdaki ifade ne anlama geliyor? Metni dikkatli okuyunca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) dışında kamu kurum ve kuruluşlarına kanal, frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmaz denilmesi, açık bir şekilde antende TRT dışında bir kamu kurum ve kuruluşu yayını olamayacağını belirtiyor. Ancak yasa uydu, kablolu yayın veya internet üzerinden yapılacak yayınlara ilişkin bir yasaklama getirmiyor. Kıt kaynak olan frekansın özel sektörce paylaşılmasını esas alan bir yaklaşım var zannedersem yasanın metninde. Bu yaklaşımın ne kadar doğru olduğu, bu yazının sınırlarını aşan bir tartışma konusu.


6112 sayılı yasanın 19. maddesi, radyo televizyon yayını yapacak yapıların taşımları gereken özellikleri sıralıyor. Antenden yayın yapmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları bu maddeye uygun bir yapılanma içerisinde yer alarak yayınlarını sürdürebilirler. Elbette kendi yasalarında böylesi bir işleme uygun olup olmadığını incelemek kaydıyla...

Yorumlar