6112 ile değişen zincir

Bu aralar teknik etiketli yazıların sayısında artış oluyor ister istemez. Ülkemizde yıllardır beklediğim sayısal karasal televizyon yayınlarının başlamasına artık aylar kaldı. Hal böyle olunca konuyla ilgili yazılar ardı ardına geliyor. Okumakta olduğunuz yazıda 6112 sayılı yasa ile sektörde değişecek yapıdan bahsetmek istiyorum.
Analog dünyada yayını üreten/ileten/yayınlayan şirket aynıydı. Şirket, kimi işleri dışırıdan hizmet alımıyla hallediyor olsa bile üretim/iletim/yayın zinciri tek elde toplanmıştı. Analog dünyada karasal vericilerden yapılan bir yayını düşünürsek, X TV programları (diziler, haber programları, kuşak programlar vb) üretir/ürettirir hazırladığı içeriği kendi işlettiği vericilere iletir ve vericiler aracılığıyla yayını evlerimize ulaştırırdı. 6112 ile birlikte bu zincir değişiyor.
Artık X TV'nin adı medya hizmet sağlayıcısı. X TV 6112'nin ilgili maddelerine uygun olarak hazırladığı içeriği belirli bir bedel karşılığında multipleks işletmecisi şirket aracılığı ile verici tesis ve işletim şirketinin işlettiği sayısal karasal televizyon vericisine iletecek. Verici tesis ve işletim şirketi, belirlenecek bir bedel karşılığında, X TV'nin içeriğini evlerimize ulaştıracak. X TV'nin ve hiç bir özel medya hizmet sağlayıcısı şirketinin kendi verici sistemi olmayacak. Eskiden tek elde toplanan zincir 6112 sonrası üçe bölünmüş oluyor:

 Medya hizmet sağlayıcısı --->; Multipleks işletmecisi --->; Verici tesis ve işletim şirketi
 
Verici tesis ve işletim şirketi, RTÜK tarafından seçilecek. Şirket, bu alanda faaliyet gösteren tekel olacak. Şirketin ortakları TRT ve ulusal yayın lisansına sahip kuruluşlar şeklinde tanımlanmış. Ortakların şirketteki payları %10'u geçemeyecek. Verici tesis ve işletim şirketinin, medya hizmet sağlayıcılarından talep edeceği bedellerin ne kadar olacağı bugünden belli değil. 6112 sayılı yasanın 26. maddesininn 8. fıkrasına göre "...Verici tesis ve işletim şirketi, Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış tüm kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır..."  Gene 6112'de verici tesis ve işletim şirketinin böyle davranıp davranmadığının kontrolünün yapılacağı da belirtilmiş. Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında, 6112 henüz tasarı halindeyken, verdiği ve buradan okuyabileceğiniz görüş, konuyu merak edenler için önemlidir.
Yazı içerisinde italik kırmızı ile vurguladıklarım 6112 sayılı yasanın tanımlar bölümünde yer alıyor:
 
 l) Medya hizmet sağlayıcı: Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişiyi,
n) Multipleks işletmecisi: Karasal ortamdan sunulacak birden fazla yayın hizmetinin, bir veya birden çok sinyal hâline gelecek şekilde birleştirilerek, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile altyapı işletmecisi veya verici tesis ve işletim şirketi arasında iletimini sağlayan kuruluşu,
dd) Verici tesis ve işletim şirketi: Karasal ortamdan yayın yapmak üzere lisans alan medya hizmet sağlayıcılarının yayınlarının karasal verici istasyonlarından iletimini sağlamak için gerekli tesisleri kuran ve işleten kuruluşu,

Yorumlar