Sayısal Karasal Yayına Geçiş

Uzun süredir yazmak istediğim ancak fırsat bulamadığım Sayısal Karasal Yayına geçiş konusunda Avrupa ülkeleri için belirlenmiş tarihlerini duyurayım istedim. Burada yazdığım tarihleri Natalie Mouyal'in EBU (Avrupa Yayın Birliği) toplantısında yaptığı sunumdan aldım. Aslında gönül isterki yazının tümünü tercüme edip bloga koyayım. Ancak, yazarından izin almadan böyle bir şey yapmamın olanaklı olmadığını takdir edersiniz. Neyse, bir iki çarpıcı sayıyı vererek başlayayım bilgilendirmeye;
Ülke DVB-T Girişim Düzeyi Süre (*)
İngiltere %25,7 7
İsveç %14,5 6
İspanya %04,7 4
Finlandiya %25 4
Hollanda %01 2
Almanya %05 2
İtalya %13 2
Fransa %03 <1 span="">
Yukarıdaki tablosa süre, DVB-T yayınlarının nüfusun %50'sinin kapsanmasından bu yana geçen süreyi gösteriyor. Buradaki sayılar 2005 sonu itibariyle. En az bir multiplex'ce kapsanan bölgeye (gene nüfus olarak) bakıldığında Finlandiya'nın %99,9 ile birinci sırada olduğunu, Hollanda ve Fransa'nın %50'lik oran ile, bu ülkeler arasında, en geride olduğunu görebiliyoruz. İtalya'nın %70'lere ulaştığını söylemek önemli olsa gerek. 1 yıl gibi bir sürede bu kadar geniş nüfusun kapsama altına alınmasında İtalyan Hükümeti'nin desteğinin büyük önemi var. Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin analog yayınları kapatma tarihlerine baktığımızda ise ilginç tarihler görülüyor. Şöyle ki:
Ülke DVB-T Başlama Yılı Analog Kapatma Yılı
İtalya 2003 2008
İspanya 2000 2010
İngiltere 1998 2012
Fransa 2005 2011
Çek Cum. 2005 2012
Avusturya Ağustos 2006 2010
Belçika 2002 2012
İsviçre 2001 2009
Norveç 2006 sonu 2009
Danimarka 2006 2009
Almanya 2002 2010
İsveç 1999 2008
Finlandiya 2001 2007
Hollanda 2003 2006
Tablodan görülebileceği gibi 2006 ile 2012 arasındaki yıllar analog yayınların kapatılmasına şahit olacağız. Bu iki tablo resmin genelini anlamamız için yeterli değil elbette. Bu ülkelerde Sayısal Kablo yayınları, sayısal uydu yayınları oldukça yaygın. Analog karasal yayın (normal çatı anteni ile seyredilen yayın) zaten fazla kullanımda değil. Ülkemizde geçiş için 2014-2016 gibi tarihler konuşuluyor. Cep telefonlarının yaşadığı gelişmeler göz önüne alındığında, sunulacak hizmetlere de bağlı olmakla birlikte, tahmin edilenden çok daha erken bir tarihte DVB-T yaygınlaşmasının sağlanabileceğini düşünüyorum. Daha önceki yazılarımda da bahsetmiştim. Ülkemizdeki büyük yayıncı kuruluşlar konu ile yakından ilgileniyor.

Yorumlar